Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.11 THE
The Harvard Business Review entrepreneur's handbook :
DDC 658.11
Nhan đề The Harvard Business Review entrepreneur's handbook : Everything you need to launch and grow your new business
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2018
Mô tả vật lý 292 p. : fig, tab ; 24 cm
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Sổ tay
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Khởi nghiệp
Từ khóa tự do Doanh nghệp
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01302341-2, 01302586
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173038
0023
0046BF8DE42-C755-4F17-88D3-BD5AB24439C4
005201911290913
008081223s2018 xxu eng
0091 0
039|y20191129091300|znthhanh
082 |a658.11|bTHE
245 |aThe Harvard Business Review entrepreneur's handbook : |bEverything you need to launch and grow your new business
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2018
300 |a292 p. : |bfig, tab ; |c24 cm
653 |aKinh doanh
653 |aSổ tay
653 |aPhát triển
653 |aKhởi nghiệp
653 |aDoanh nghệp
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01302341-2, 01302586
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302341 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.11 THE Sách Ngoại Văn 1
2 01302342 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.11 THE Sách Ngoại Văn 2
3 01302586 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.11 THE Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào