Đồ án
000 NG-A
Thiết kế trải nghiệm người dùng và giao diện cho website bán đồng hồ la watch /
DDC 000
Tác giả CN Nguyễn, Thị Mai Anh
Nhan đề Thiết kế trải nghiệm người dùng và giao diện cho website bán đồng hồ la watch / Nguyễn Thị Mai Anh; GVHD: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 92tr. ; A4
Từ khóa tự do người dùng và giao diện
Từ khóa tự do thiết kế trải nghiệm
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo Công nghệ đa phương tiện
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101256
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179960
00213
004F3CE1E10-7D08-457A-989A-912B552A372A
005202309291229
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230929122934|zntanguyet
082 |a000|bNG-A
100 |aNguyễn, Thị Mai Anh
245 |aThiết kế trải nghiệm người dùng và giao diện cho website bán đồng hồ la watch / |cNguyễn Thị Mai Anh; GVHD: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a92tr. ; |cA4
653 |angười dùng và giao diện
653 |athiết kế trải nghiệm
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ đa phương tiện
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101256
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101256 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 NG-A Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào