Đồ án
000 SU-T
Nghiên cứu kỹ thuật tấn công DDOS và giải pháp phòng chống DDOS cho Server của website hỗ trợ học giải thuật /
DDC 000
Tác giả CN Sùng, Văn Thành
Nhan đề Nghiên cứu kỹ thuật tấn công DDOS và giải pháp phòng chống DDOS cho Server của website hỗ trợ học giải thuật / Sùng Văn Thanh; GVHD: ThS. Mai Thị Thúy Hà
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 67tr. ; A4
Từ khóa tự do DDOS
Từ khóa tự do Nghiên cứu kỹ thuật tấn côn DDOS
Khoa Công nghệ Thông tin
Ngành đào tạo Mạng và An toàn hệ thống
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101246
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179950
00213
00408BF040B-F65A-4BC3-AC08-5932758CD37A
005202309291212
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230929121219|zntanguyet
082 |a000|bSU-T
100 |aSùng, Văn Thành
245 |aNghiên cứu kỹ thuật tấn công DDOS và giải pháp phòng chống DDOS cho Server của website hỗ trợ học giải thuật / |cSùng Văn Thanh; GVHD: ThS. Mai Thị Thúy Hà
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a67tr. ; |cA4
653 |aDDOS
653 |aNghiên cứu kỹ thuật tấn côn DDOS
690 |aCông nghệ Thông tin
691 |aMạng và An toàn hệ thống
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101246
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101246 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 SU-T Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào