Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
616.0756 BU-C
Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics /
DDC 616.0756
Tác giả CN Burtis, Carl A.
Nhan đề Tietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics / Carl A. Burtis, David E. Bruns (ed.), François A. Rousseau...
Lần xuất bản 7th ed.
Thông tin xuất bản Missouri : Elsevier, 2015
Mô tả vật lý xxii, 1075 p. : ill ; 29 cm
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Phân tử
Từ khóa tự do Y học
Từ khóa tự do Chẩn đoán
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302366-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173047
0023
00443FAE4AF-14AD-4AD7-89DF-07D19E53EA83
005201911290950
008081223s2015 xxu eng
0091 0
039|y20191129094957|znthhanh
082 |a616.0756|bBU-C
100 |aBurtis, Carl A.
245 |aTietz fundamentals of clinical chemistry and molecular diagnostics / |cCarl A. Burtis, David E. Bruns (ed.), François A. Rousseau...
250 |a7th ed.
260 |aMissouri : |bElsevier, |c2015
300 |axxii, 1075 p. : |bill ; |c29 cm
653 |aHóa học
653 |aPhân tử
653 |aY học
653 |aChẩn đoán
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302366-7
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302366 Kho Sách TK Ngoại Văn 616.0756 BU-C Sách Ngoại Văn 1
2 01302367 Kho Sách TK Ngoại Văn 616.0756 BU-C Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào