Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.0563 AR-A
Prediction machines :
DDC 658.0563
Tác giả CN Agrawal, Ajay
Nhan đề Prediction machines : The simple economics of artificial intelligence / Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2018
Mô tả vật lý x, 250 p. ; 25cm
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Trí tuệ nhân tạo
Từ khóa tự do Phương pháp thống kê
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(4): 01302353-4, 01302476-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173042
0023
004EF2CD476-CAA0-4226-A5B3-DEF43A1DCA77
005201911290929
008081223s2018 xxu eng
0091 0
039|y20191129092901|znthhanh
082 |a658.0563|bAR-A
100 |aAgrawal, Ajay
245 |aPrediction machines : |bThe simple economics of artificial intelligence / |cAjay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2018
300 |ax, 250 p. ; |c25cm
653 |aỨng dụng
653 |aQuản lý
653 |aTrí tuệ nhân tạo
653 |aPhương pháp thống kê
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(4): 01302353-4, 01302476-7
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302353 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.0563 AR-A Sách Ngoại Văn 1
2 01302354 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.0563 AR-A Sách Ngoại Văn 2
3 01302476 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.0563 AR-A Sách Ngoại Văn 3
4 01302477 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.0563 AR-A Sách Ngoại Văn 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào