Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 TR-T
Thực thi pháp luật về quản lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay /
DDC 343.67
Tác giả CN Trần, Minh Tân
Nhan đề Thực thi pháp luật về quản lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay / Trần Minh Tân; NHDKH PGS.TS Lưu Ngọc Tố Tâm
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 99 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Hiện nay tốc độ tăng trưởng của nền công nghiệp nhất là tại các quốc gia phát triển đang diễn ra ngày một nhanh chóng. Công nghiệp phát triển một mặt góp phần hình thành và phát triển của đô thị cũng như nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giảm bớt tệ nạn xã hội. Đồng thời sự phát triển công nghiệp khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu cung cấp năng lượng cho các cơ sở sản xuất ngày một gia tăng, từ đó lượng chất thải công nghiệp , trong đó có chất thải rắn công nghiệp ngày càng tăng ảnh hưởng lớn sức khoẻ , đời sống của người dân . Mục đích nghiên cứu của luận văn: luận văn làm rõ những vấn đề lý luận khái quát về thực hiện pháp luật quản lý chất thải rắn công nghiệp . Luận văn đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật quản lý chất thải rắn công nghiệp ở Việt Nam theo quy định pháp luật từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã được nghiên cứu, luận văn đưa ra định hướng và một số kiến nghị hoàn thiện công tác thực hiện pháp luật quản lý chất thải rắn công nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu:Luận văn tập trung tìm hiểu một số các vấn đề cơ bản trong pháp luật môi trường về quản lí chất thải rắn công nghiệp và quá trình thực thi pháp luật về vấn đề này trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay, nêu lên một số vấn đề khó khăn, tồn tại thực tế trên cơ sở các vụ việc cụ thể đã được cơ quan báo chí đưa tin, được báo cáo tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ những nội dung trên đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật môi trường và nâng cao hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật môi trường về quản lí chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiệnnay theo hướng đảm bảo phát triển bền vững.
Từ khóa tự do Tỉnh Phú Thọ
Từ khóa tự do Quản lý chất thải công nghiệp
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101130
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103274
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172641
0027
004BBE8EF88-5033-472B-984C-E92824E141A3
005201908210856
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190821085653|bdtmkhue|y20190425153033|zdtmkhue
082 |a343.67|bTR-T
100 |aTrần, Minh Tân
245 |aThực thi pháp luật về quản lý chất thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay / |cTrần Minh Tân; NHDKH PGS.TS Lưu Ngọc Tố Tâm
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a99 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aHiện nay tốc độ tăng trưởng của nền công nghiệp nhất là tại các quốc gia phát triển đang diễn ra ngày một nhanh chóng. Công nghiệp phát triển một mặt góp phần hình thành và phát triển của đô thị cũng như nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giảm bớt tệ nạn xã hội. Đồng thời sự phát triển công nghiệp khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu cung cấp năng lượng cho các cơ sở sản xuất ngày một gia tăng, từ đó lượng chất thải công nghiệp , trong đó có chất thải rắn công nghiệp ngày càng tăng ảnh hưởng lớn sức khoẻ , đời sống của người dân . Mục đích nghiên cứu của luận văn: luận văn làm rõ những vấn đề lý luận khái quát về thực hiện pháp luật quản lý chất thải rắn công nghiệp . Luận văn đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật quản lý chất thải rắn công nghiệp ở Việt Nam theo quy định pháp luật từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã được nghiên cứu, luận văn đưa ra định hướng và một số kiến nghị hoàn thiện công tác thực hiện pháp luật quản lý chất thải rắn công nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu:Luận văn tập trung tìm hiểu một số các vấn đề cơ bản trong pháp luật môi trường về quản lí chất thải rắn công nghiệp và quá trình thực thi pháp luật về vấn đề này trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay, nêu lên một số vấn đề khó khăn, tồn tại thực tế trên cơ sở các vụ việc cụ thể đã được cơ quan báo chí đưa tin, được báo cáo tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ những nội dung trên đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật môi trường và nâng cao hiệu quả trong quá trình thực thi pháp luật môi trường về quản lí chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiệnnay theo hướng đảm bảo phát triển bền vững.
653 |aTỉnh Phú Thọ
653 |aQuản lý chất thải công nghiệp
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101130
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103274
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/tranminhtan/tranminhtan_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103274 Kho Khoa Luật 343.67 TR-T Luận văn 1
2 08101130 Kho Luận văn 343.67 TR-T Luận văn 2
  1 of 1