Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 DT-V
Phonics instruction in teaching children to read at summer school /
DDC 420
Tác giả CN Vũ, Đình Tường
Nhan đề Phonics instruction in teaching children to read at summer school / Vũ Đình Tường, Phạm Thị Bích Diệp M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 55 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103132
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165925
0028
00434D4D012-792C-4FBB-BE1D-1718CD972866
005201709111525
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170911152503|zhuyentrang2016
082 |a420|bDT-V
100 |aVũ, Đình Tường
245 |aPhonics instruction in teaching children to read at summer school / |cVũ Đình Tường, Phạm Thị Bích Diệp M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a55 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103132
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103132 Kho Khoa Tiếng Anh 420 DT-V Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào