Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 MH-V
Strategies to develop listening skills for English majors at Hanoi open University /
DDC 420
Tác giả CN Vũ, Minh Hằng
Nhan đề Strategies to develop listening skills for English majors at Hanoi open University / Vũ Minh Hằng, Phạm Thị Bích Diệp M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2013
Mô tả vật lý 45 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduaiton thesis
Từ khóa tự do Listening skills
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 0910883
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165923
0028
0048716A766-CED9-41B3-9EDB-279158C47C0D
005201709111100
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20170911110054|zhuyentrang2016
082 |a420|bMH-V
100 |aVũ, Minh Hằng
245 |aStrategies to develop listening skills for English majors at Hanoi open University / |cVũ Minh Hằng, Phạm Thị Bích Diệp M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2013
300 |a45 tr. ; |cA4
650 |aGraduaiton thesis
653 |aListening skills
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 0910883
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 0910883 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MH-V Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào