Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 MP-D
Podcast application to improve listening comprehension (implications for third year students at Faculty of English, Hanoi Open University) /
DDC 420
Tác giả CN Đỗ, Thị Minh Phương
Nhan đề Podcast application to improve listening comprehension (implications for third year students at Faculty of English, Hanoi Open University) / Đỗ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hồng Minh, M.A
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 60 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(3): 09103069, 09103073, 09103079
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165917
0028
004855B8F69-4CF3-445D-956D-BFBA4C88ABBE
005201709111036
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20170911103647|zhuyentrang2016
082 |a420|bMP-D
100 |aĐỗ, Thị Minh Phương
245 |aPodcast application to improve listening comprehension (implications for third year students at Faculty of English, Hanoi Open University) / |cĐỗ Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hồng Minh, M.A
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2014
300 |a60 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(3): 09103069, 09103073, 09103079
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103079 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MP-D Khóa luận 1
2 09103073 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MP-D Khóa luận 3 Hạn trả:18-01-2018
3 09103069 Kho Khoa Tiếng Anh 420 MP-D Khóa luận 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào