Opac-Dmd And Related Information 
Khóa luận
420 VL-N
Basic differences between spoken and written language in English /
DDC 420
Tác giả CN Nguyễn, Vũ Linh
Nhan đề Basic differences between spoken and written language in English / Nguyễn Vũ Linh, Đặng Ngọc Hướng
Thông tin xuất bản H. : Viện Đại Học Mở Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 72 tr. ; A4
Thuật ngữ chủ đề Graduation thesis
Địa chỉ 09Kho Khoa Tiếng Anh(1): 09103059
000 00000nam#a2200000ui#4500
00165912
0028
0040635517E-3728-4F51-97DA-852A465D8FFF
005201708311509
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20170831150901|zhuyentrang2016
082 |a420|bVL-N
100 |aNguyễn, Vũ Linh
245 |aBasic differences between spoken and written language in English / |cNguyễn Vũ Linh, Đặng Ngọc Hướng
260 |aH. : |bViện Đại Học Mở Hà Nội, |c2015
300 |a72 tr. ; |cA4
650 |aGraduation thesis
852|a09|bKho Khoa Tiếng Anh|j(1): 09103059
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 09103059 Kho Khoa Tiếng Anh 420 VL-N Khóa luận 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào