Đồ án
000 PH-H
Kiểm thử website hỗ trợ học giải thuật /
DDC 000
Tác giả CN Phạm, Thị Khánh Huyền
Nhan đề Kiểm thử website hỗ trợ học giải thuật / Phạm Thị Khánh Huyền; GVHD: ThS. Mai Thị Thúy Hà
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 60tr. ; A4
Từ khóa tự do kiểm thử website
Từ khóa tự do hỗ trợ học giải thuật
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo Công nghệ thông tin
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101257
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179962
00213
004A3CF8A74-19D6-425F-AC34-B09DD97ED725
005202309291232
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230929123301|zntanguyet
082 |a000|bPH-H
100 |aPhạm, Thị Khánh Huyền
245 |aKiểm thử website hỗ trợ học giải thuật / |cPhạm Thị Khánh Huyền; GVHD: ThS. Mai Thị Thúy Hà
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a60tr. ; |cA4
653 |akiểm thử website
653 |ahỗ trợ học giải thuật
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101257
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101257 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 PH-H Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào