Khóa luận
660.6 BU-L
Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài tía tô Perilla frutescens /
DDC 660.6
Tác giả CN Bùi, Thùy Linh
Nhan đề Góp phần nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài tía tô Perilla frutescens / Bùi Thùy Linh; GVHD TS. Cầm Thị Ính
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 68tr;A4
Tùng thư Khoa Công nghệ sinh học
Tóm tắt thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài tía tô
Thuật ngữ chủ đề hoạt tính sinh học
Từ khóa tự do hoạt tính
Từ khóa tự do thành phần
Từ khóa tự do tía tô
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ sinh học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174641
0028
00407FE363E-7FEB-45FA-BECC-6B3E845D6F41
005202109041416
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210904001628|zntpthao
082 |a660.6|bBU-L
100 |aBùi, Thùy Linh
245 |aGóp phần nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài tía tô Perilla frutescens / |cBùi Thùy Linh; GVHD TS. Cầm Thị Ính
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a68tr;|cA4
490 |aKhoa Công nghệ sinh học
520 |athành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài tía tô
650 |ahoạt tính sinh học
653 |ahoạt tính
653 |athành phần
653 |atía tô
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ sinh học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào