Khóa luận
660.6 HO-H
Nghiên cứu công nghệ sản xuất mứt nhuyễn từ quả thanh long ruột đỏ /
DDC 660.6
Tác giả CN Hoàng, Ngọc Hà
Nhan đề Nghiên cứu công nghệ sản xuất mứt nhuyễn từ quả thanh long ruột đỏ / Hoàng Ngọc Hà; GVHD TS. Đỗ Trọng Hưng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 49tr;A4
Tùng thư Khoa Công nghệ sinh học
Thuật ngữ chủ đề sản xuất mứt nhuyễn
Từ khóa tự do công nghệ
Từ khóa tự do Mứt
Từ khóa tự do thanh long
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ sinh học
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174636
0028
004202F8E80-3CE9-4857-807C-28946790DB5F
005202109031625
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210903022525|zntpthao
082 |a660.6|bHO-H
100 |aHoàng, Ngọc Hà
245 |aNghiên cứu công nghệ sản xuất mứt nhuyễn từ quả thanh long ruột đỏ / |cHoàng Ngọc Hà; GVHD TS. Đỗ Trọng Hưng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a49tr;|cA4
490 |aKhoa Công nghệ sinh học
650 |asản xuất mứt nhuyễn
653 |acông nghệ
653 |aMứt
653 |athanh long
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ sinh học
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào