Giáo trình
664.55 HO-H
Công nghệ sản xuất malt và bia /
DDC 664.55
Tác giả CN Hoàng, Đình Hòa
Nhan đề Công nghệ sản xuất malt và bia / PGS. TS. Hoàng Đình Hòa
Lần xuất bản Tái bản lần thứ ba
Thông tin xuất bản H. :Khoa học và kỹ thuật, 2005
Mô tả vật lý 520tr; : Sơ đồ, hình vẽ ; 14,5x20,5cm
Tóm tắt Trình bày nguyên liệu và công nghệ sản xuất malt và bia: nguyên liệu chính đại mạch, các nguyên liệu thay thế đại mạch; Qui trình sản xuất từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm
Từ khóa tự do Bia
Từ khóa tự do Công nghệ
Từ khóa tự do lên men
Từ khóa tự do Malt
Từ khóa tự do sản xuất
Khoa Công nghệ sinh học
Ngành đào tạo Công nghệ thực phẩm
Môn học Công nghệ đồ uống lên men
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174632
0021
00410CE0459-1AF3-48D4-8ED3-8CC2F7DE7E6F
005202108310911
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20210830191102|zntpthao
082 |a664.55|bHO-H
100 |aHoàng, Đình Hòa
245 |aCông nghệ sản xuất malt và bia / |cPGS. TS. Hoàng Đình Hòa
250 |aTái bản lần thứ ba
260 |aH. :|bKhoa học và kỹ thuật, |c2005
300 |a520tr; : |bSơ đồ, hình vẽ ; |c14,5x20,5cm
520 |aTrình bày nguyên liệu và công nghệ sản xuất malt và bia: nguyên liệu chính đại mạch, các nguyên liệu thay thế đại mạch; Qui trình sản xuất từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến hoàn thiện sản phẩm
653 |aBia
653 |aCông nghệ
653 |alên men
653 |aMalt
653 |asản xuất
690 |aCông nghệ sinh học
691 |aCông nghệ thực phẩm
692 |aCông nghệ đồ uống lên men
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào