Kết quả NCKH
332 NG-T
Giải pháp nhằm ứng phó với nguy cơ lạm phát tiềm ẩn từ các gói hỗ trợ tài khoá - Tiền tệ do đại dịch Covid-19. Mã số: MHN2021-02.08 :
DDC 332
Tác giả CN Nguyễn, Trọng Tài
Nhan đề Giải pháp nhằm ứng phó với nguy cơ lạm phát tiềm ẩn từ các gói hỗ trợ tài khoá - Tiền tệ do đại dịch Covid-19. Mã số: MHN2021-02.08 : Báo cáo Tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường / PGS.TS Nguyễn Trọng Tài
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 95 tr. ; A4
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Ứng phó
Từ khóa tự do Covid-19
Từ khóa tự do Gói hỗ trợ tài khoá - tiền tệ
Từ khóa tự do Nguy cơ lạm phát tiềm ẩn
Tác giả(bs) CN ThS. Nguyễn Thị Hồng Lan
Tác giả(bs) TT ThS. Trần Anh Tuấn
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700089
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174623
0029
004F06536FC-51C9-401B-8F96-C9AF6D48422F
005202108061531
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210806013150|zdtmkhue
082 |a332|bNG-T
100 |aNguyễn, Trọng Tài
245 |aGiải pháp nhằm ứng phó với nguy cơ lạm phát tiềm ẩn từ các gói hỗ trợ tài khoá - Tiền tệ do đại dịch Covid-19. Mã số: MHN2021-02.08 : |bBáo cáo Tổng kết Đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường / |cPGS.TS Nguyễn Trọng Tài
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a95 tr. ; |cA4
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aỨng phó
653 |aCovid-19
653 |aGói hỗ trợ tài khoá - tiền tệ
653 |aNguy cơ lạm phát tiềm ẩn
700 |aThS. Nguyễn Thị Hồng Lan
710 |aThS. Trần Anh Tuấn
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700089
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700089 Kho Kết quả NCKH 332 NG-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào