Kết quả NCKH
343.67 PH-Q
Bộ giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đường bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Mã số: MHN 2020.02-14 :
DDC 343.67
Tác giả CN Phùng, Trọng Quế
Nhan đề Bộ giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đường bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Mã số: MHN 2020.02-14 : Sản phẩm khoa học. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Trường / ThS. Phùng Trọng Quế
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 171 tr. ; A4
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Kinh tế xã hội
Từ khóa tự do Giao nhận vận tải đường bộ
Từ khóa tự do Tổ chức kinh doanh dịch vụ
Khoa Luật
Tác giả(bs) CN ThS. Đinh Thị Hồng Trang
Tác giả(bs) CN ThS. Nguyễn Thị Phan Mai
Tác giả(bs) CN ThS. Nguyễn Thị Hương An
Tác giả(bs) CN ThS. Nguyễn Phương Dung
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700088
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174622
0029
00423AEFE32-E760-4391-BBB8-13798B87C516
005202108061525
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20210806012532|zdtmkhue
082 |a343.67|bPH-Q
100 |aPhùng, Trọng Quế
245 |aBộ giải pháp hoàn thiện pháp luật về tổ chức kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải đường bộ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Mã số: MHN 2020.02-14 : |bSản phẩm khoa học. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Trường / |cThS. Phùng Trọng Quế
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2019
300 |a171 tr. ; |cA4
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aViệt Nam
653 |aKinh tế xã hội
653 |aGiao nhận vận tải đường bộ
653 |aTổ chức kinh doanh dịch vụ
690 |aLuật
700 |aThS. Đinh Thị Hồng Trang
700|aThS. Nguyễn Thị Phan Mai
700|aThS. Nguyễn Thị Hương An
700|aThS. Nguyễn Phương Dung
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700088
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700088 Kho Kết quả NCKH 343.67 PH-Q Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào