Kết quả NCKH
332 TR-T
Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.Mã số: MHN 2020-02.25 /
DDC 332
Tác giả CN Trần, Phương Thảo
Nhan đề Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.Mã số: MHN 2020-02.25 / Trần Phương Thảo
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 147 tr. ; A4
Nguồn bổ sung Tài liệu nội sinh
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Phân tích tài chính
Từ khóa tự do Hệ thống chỉ tiêu
Từ khóa tự do Nhỏ và vừa
Địa chỉ 01Kho Kết quả NCKH(1): 01700087
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174621
0029
004D5B74897-22E2-48B0-BE99-411A01E34A1E
005202108061506
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210806010656|zdtmkhue
082 |a332|bTR-T
100 |aTrần, Phương Thảo
245 |aHoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.Mã số: MHN 2020-02.25 / |cTrần Phương Thảo
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a147 tr. ; |cA4
541 |aTài liệu nội sinh
653 |aViệt Nam
653 |aDoanh nghiệp
653 |aPhân tích tài chính
653 |aHệ thống chỉ tiêu
653 |aNhỏ và vừa
852|a01|bKho Kết quả NCKH|j(1): 01700087
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01700087 Kho Kết quả NCKH 332 TR-T Nghiên Cứu Khoa Học 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào