Giáo trình
621.3 HO-V
Giáo trình Hệ thống Viễn thông /
DDC 621.3
Tác giả CN Hoàng, Văn Võ
Nhan đề Giáo trình Hệ thống Viễn thông / Hoàng Văn Võ; Nguyễn Văn Sơn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 335 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Giáo trình nội sinh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Hệ thống
Từ khóa tự do Viễn thông
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174620
0021
0044C02E2FA-8354-4FD7-BC63-6A9E5EDDF2F7
005202109061412
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210906001206|bdtmkhue|y20210722012201|zdtmkhue
082 |a621.3|bHO-V
100 |aHoàng, Văn Võ
245 |aGiáo trình Hệ thống Viễn thông / |cHoàng Văn Võ; Nguyễn Văn Sơn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2020
300 |a335 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aGiáo trình nội sinh
653 |aGiáo trình
653 |aHệ thống
653 |aViễn thông
700 |aNguyễn Văn Sơn
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giaotrinhhethongvienthong/giaotrinhhethongvienthong_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào