Sách TK Tiếng Việt
959.703 TR-Q
Đại cương lịch sử Việt Nam. /.
DDC 959.703
Tác giả CN Trương, Hữu Quýnh
Nhan đề Đại cương lịch sử Việt Nam. /. Chủ biên Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh. Tập 1, Từ thời nguyên thuỷ đến năm 1858 /
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười tám
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 487 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Tóm tắt lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 2000, chia theo từng thời kỳ: thời dựng nước, thời Bắc thuộc, thời phong kiến dân tộc, cách mạng Tháng 8, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn hiện tại xây dựng đất nước theo định hướng XHCN
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Nguyên thuỷ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Cảnh Minh
Tác giả(bs) CN Phan Đại Doãn
000 00000nam a2200000 4500
00174619
0022
004CE25F3E7-80DB-4E8E-AD2F-8690BB17C416
005202107130916
008
0091 0
039|y20210712191552|zdtmkhue
041 |avie
044 |avm|
082|a959.703|bTR-Q
100|aTrương, Hữu Quýnh
245 |aĐại cương lịch sử Việt Nam. /. |nTập 1, |pTừ thời nguyên thuỷ đến năm 1858 /|cChủ biên Trương Hữu Quýnh, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh.
250 |aTái bản lần thứ mười tám
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2017
300 |a487 tr. ; |c24 cm
520 |aTóm tắt lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến năm 2000, chia theo từng thời kỳ: thời dựng nước, thời Bắc thuộc, thời phong kiến dân tộc, cách mạng Tháng 8, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn hiện tại xây dựng đất nước theo định hướng XHCN
653 |aViệt Nam
653 |aLịch sử
653 |aNguyên thuỷ
700 |aNguyễn Cảnh Minh
700 |aPhan Đại Doãn

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào