Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
660 FR-P
The application of green solvents in separation processes /
DDC 660
Tác giả CN Pena - Pereira, Francisco
Nhan đề The application of green solvents in separation processes / Francisco Pena - Pereira
Thông tin xuất bản Amsterdam : Elsevier, 2017
Mô tả vật lý 545 p. ; 23 cm
Từ khóa tự do Công nghệ hóa học
Từ khóa tự do Tách dung môi
Tác giả(bs) CN Tobiszewski, Marek
Tác giả(bs) CN Babi, Deenesh K.
Tác giả(bs) CN Hartonen, Kari
Tác giả(bs) CN Riekkola, Marja - Liisa
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302604
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173906
0023
0045B541E37-B8CB-4EA1-878D-F5F640F20E36
005202008140958
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|y20200813195803|zdtmkhue
082 |a660|bFR-P
100 |aPena - Pereira, Francisco
245 |aThe application of green solvents in separation processes / |cFrancisco Pena - Pereira
260 |aAmsterdam : |bElsevier, |c2017
300 |a545 p. ; |c23 cm
653 |aCông nghệ hóa học
653 |aTách dung môi
700 |aTobiszewski, Marek
700|aBabi, Deenesh K.
700|aHartonen, Kari
700|aRiekkola, Marja - Liisa
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302604
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302604 Kho Sách TK Ngoại Văn 660 FR-P Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào