Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.4092 HE-R
The practice of adaptive leadership :
DDC 658.4092
Tác giả CN Heifetz, Ronald
Nhan đề The practice of adaptive leadership : Tools and tactics for changing your organization and the world / Ronald Heifetz, Alexander Grashow, Marty Linsky
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Press, 2009
Mô tả vật lý xvi, 326 p. : ill ; 24 cm
Từ khóa tự do Điều hành
Từ khóa tự do Lãnh đạo
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Thay đổi
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302351-2
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00173041
0023
004D4423404-8883-4CED-942C-1B620A33AA44
005201911290926
008081223s2009 xxu eng
0091 0
039|y20191129092649|znthhanh
082 |a658.4092|bHE-R
100 |aHeifetz, Ronald
245 |aThe practice of adaptive leadership : |bTools and tactics for changing your organization and the world / |cRonald Heifetz, Alexander Grashow, Marty Linsky
260 |aBoston : |bHarvard Business Press, |c2009
300 |axvi, 326 p. : |bill ; |c24 cm
653 |aĐiều hành
653 |aLãnh đạo
653 |aTổ chức
653 |aThay đổi
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302351-2
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302351 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4092 HE-R Sách Ngoại Văn 1
2 01302352 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.4092 HE-R Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào