Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
650.1 CL-D
Entrepreneurial you :
DDC 650.1
Tác giả CN Clark, Dorie
Nhan đề Entrepreneurial you : Monetize your expertise create multiple income streams and thrive / Dorie Clark
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2017
Mô tả vật lý 254 p. ; 22 cm
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Doanh nhân
Từ khóa tự do Chuyên môn
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01302326-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173036
0023
004E899D314-D270-4FD0-A16C-737C90DD2159
005201911290902
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|y20191129090237|znthhanh
082 |a650.1|bCL-D
100 |aClark, Dorie
245 |aEntrepreneurial you : |bMonetize your expertise create multiple income streams and thrive / |cDorie Clark
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2017
300 |a254 p. ; |c22 cm
653 |aThành công
653 |aDoanh nhân
653 |aChuyên môn
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01302326-8
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302326 Kho Sách TK Ngoại Văn 650.1 CL-D Sách Ngoại Văn 1
2 01302327 Kho Sách TK Ngoại Văn 650.1 CL-D Sách Ngoại Văn 2
3 01302328 Kho Sách TK Ngoại Văn 650.1 CL-D Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào