Đồ án
000 DU-H
Kiểm thử hệ thống kết nối doanh nghiệp với sinh viên /
DDC 000
Tác giả CN Dương, Thị Thanh Hường
Nhan đề Kiểm thử hệ thống kết nối doanh nghiệp với sinh viên / Dương Thị Thanh Hường; GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tâm
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 80tr. ; A4
Từ khóa tự do doanh nghiệp với sinh viên
Từ khóa tự do hệ thống kết nối
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo Công nghệ phần mềm
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101253
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179957
00213
0048898B505-C6F0-40DA-A488-07FAA2BCCBDD
005202309291225
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230929122511|zntanguyet
082 |a000|bDU-H
100 |aDương, Thị Thanh Hường
245 |aKiểm thử hệ thống kết nối doanh nghiệp với sinh viên / |cDương Thị Thanh Hường; GVHD: ThS. Nguyễn Thị Tâm
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a80tr. ; |cA4
653 |adoanh nghiệp với sinh viên
653 |ahệ thống kết nối
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ phần mềm
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101253
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101253 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 DU-H Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào