Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658 THE
HBR's 10 must reads 2018 :
DDC 658
Nhan đề HBR's 10 must reads 2018 : The definitive management ideas of the year from Harvard business review /(with bonus article "Customer Loyalty Is Overrated")
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2018
Mô tả vật lý 222 p. : ill ; 21 cm
Tùng thư HBR's 10 must reads series
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Kinh doanh
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302307-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173033
0023
00413A01188-4950-4193-844A-B564264CD967
005201911290844
008081223s2018 xxu eng
0091 0
039|y20191129084401|znthhanh
082 |a658|bTHE
245 |aHBR's 10 must reads 2018 : |bThe definitive management ideas of the year from Harvard business review /(with bonus article "Customer Loyalty Is Overrated")
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2018
300 |a222 p. : |bill ; |c21 cm
490 |aHBR's 10 must reads series
653 |aQuản lý
653|aKinh doanh
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302307-8
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302307 Kho Sách TK Ngoại Văn 658 THE Sách Ngoại Văn 1
2 01302308 Kho Sách TK Ngoại Văn 658 THE Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào