Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658 BU-M
HBR's 10 must reads 2016 :
DDC 658
Tác giả CN Bucklingham, Marcus
Nhan đề HBR's 10 must reads 2016 : The definitive management ideas of the year from Harvard business review / Marcus Bucklingham, Ashley Goodall, Ethan Bernstein...
Thông tin xuất bản Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2016
Mô tả vật lý 181 p. : ill ; 21 cm
Tùng thư HBR's 10 must reads series
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Kinh doanh
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302303-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173031
0023
0042322578D-A52B-4182-B324-5CD0B41F6FF5
005201911290839
008081223s2016 xxu eng
0091 0
039|y20191129083900|znthhanh
082 |a658|bBU-M
100 |aBucklingham, Marcus
245 |aHBR's 10 must reads 2016 : |bThe definitive management ideas of the year from Harvard business review / |cMarcus Bucklingham, Ashley Goodall, Ethan Bernstein...
260 |aMassachusetts : |bHarvard Business Review Press, |c2016
300 |a181 p. : |bill ; |c21 cm
490 |aHBR's 10 must reads series
653 |aQuản lý
653|aKinh doanh
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302303-4
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302303 Kho Sách TK Ngoại Văn 658 BU-M Sách Ngoại Văn 1
2 01302304 Kho Sách TK Ngoại Văn 658 BU-M Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào