Đồ án
000 LE-N
Ẩn giấu thôn tin trong ảnh bằng kỹ thuật Steganography dựa trên Hamming Code /
DDC 000
Tác giả CN Lê, Minh Ngọc
Nhan đề Ẩn giấu thôn tin trong ảnh bằng kỹ thuật Steganography dựa trên Hamming Code / Lê Minh Ngọc; GCHD: TS. Nguyễn Đức Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2022
Mô tả vật lý 88tr. ; A4
Từ khóa tự do Ẩn giấu thông tin
Từ khóa tự do steganography
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành đào tạo Công nghệ phần mềm
Địa chỉ 02Kho Khoa Công nghệ Thông tin(1): 02101252
000 00000nam#a2200000ui#4500
00179956
00213
004D6526F68-75DA-4DD1-AEA4-06627978BFF1
005202309291223
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20230929122318|zntanguyet
082 |a000|bLE-N
100 |aLê, Minh Ngọc
245 |aẨn giấu thôn tin trong ảnh bằng kỹ thuật Steganography dựa trên Hamming Code / |cLê Minh Ngọc; GCHD: TS. Nguyễn Đức Tuấn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2022
300 |a88tr. ; |cA4
653 |aẨn giấu thông tin
653 |asteganography
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ phần mềm
852|a02|bKho Khoa Công nghệ Thông tin|j(1): 02101252
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 02101252 Kho Khoa Công nghệ Thông tin 000 LE-N Đồ Án 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào