Sách TK Tiếng Việt
306.0959727 NG-L
Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống người Việt /
DDC 306.0959727
Tác giả CN Nguyễn, Quang Lê
Nhan đề Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống người Việt / Nguyễn Quang Lê
Thông tin xuất bản H. : Mỹ Thuật, 2017
Mô tả vật lý 694 tr. ; 21 cm
Tùng thư Hội Văn Nghệ dân gian Việt Nam
Từ khóa tự do Lễ hội truyền thống
Từ khóa tự do Bản sắc văn hóa dân tộc
Từ khóa tự do Lễ hội truyền thống người Việt
Địa chỉ 01Kho Sách TK Tiếng Việt(1): 01213656
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173891
0022
00424DF28AB-973E-40CB-96DA-BEF8D9B3464B
005202008131338
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20200812233832|zdtmkhue
082 |a306.0959727|bNG-L
100 |aNguyễn, Quang Lê
245 |aTìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc qua lễ hội truyền thống người Việt / |cNguyễn Quang Lê
260 |aH. : |bMỹ Thuật, |c2017
300 |a694 tr. ; |c21 cm
490 |aHội Văn Nghệ dân gian Việt Nam
653 |aLễ hội truyền thống
653 |aBản sắc văn hóa dân tộc
653 |aLễ hội truyền thống người Việt
852|a01|bKho Sách TK Tiếng Việt|j(1): 01213656
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01213656 Kho Sách TK Tiếng Việt 306.0959727 NG-L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào