Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.406 KO-J
A sense of urgency /
DDC 658.406
Tác giả CN Kotter, John P.
Nhan đề A sense of urgency / John P. Kotter
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Press, 2008
Mô tả vật lý xii, 196 p. : ill ; 22 cm
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Thay đổi
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(2): 01302343-4
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00173039
0023
0046859F71E-B98F-4B63-97BD-3CBA49150540
005201911290917
008081223s2008 xxu eng
0091 0
039|y20191129091709|znthhanh
082 |a658.406|bKO-J
100 |aKotter, John P.
245 |aA sense of urgency / |cJohn P. Kotter
260 |aBoston : |bHarvard Business Press, |c2008
300 |axii, 196 p. : |bill ; |c22 cm
653 |aQuản lý
653 |aTổ chức
653 |aThay đổi
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(2): 01302343-4
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302343 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.406 KO-J Sách Ngoại Văn 1
2 01302344 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.406 KO-J Sách Ngoại Văn 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào