Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
370.1523 ST-B
Never stop learning :
DDC 370.1523
Tác giả CN Staats, Bradley R.
Nhan đề Never stop learning : Stay relevant, reinvent yourself, and thrive / Bradley R. Staats
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2018
Mô tả vật lý 220 p. : fig, pic ; 24 cm
Tùng thư Sáng tạo
Tóm tắt Học tập
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01302357-8, 01302485
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173044
0023
004015C98D4-58D7-4F00-A432-3D201E06BB14
005201911290936
008081223s2018 xxu eng
0091 0
039|y20191129093651|znthhanh
082 |a370.1523|bST-B
100 |aStaats, Bradley R.
245 |aNever stop learning : |bStay relevant, reinvent yourself, and thrive / |cBradley R. Staats
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2018
300 |a220 p. : |bfig, pic ; |c24 cm
490 |aSáng tạo
520 |aHọc tập
653 |aGiáo dục
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01302357-8, 01302485
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302357 Kho Sách TK Ngoại Văn 370.1523 ST-B Sách Ngoại Văn 1
2 01302358 Kho Sách TK Ngoại Văn 370.1523 ST-B Sách Ngoại Văn 2
3 01302485 Kho Sách TK Ngoại Văn 370.1523 ST-B Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào