Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
657 BU-H
Kiểm soát nội bộ trong công tác thu chi BHXH tại BHXH quận Ba Đình. /
DDC 657
Tác giả CN Bùi, Thị Hồng Hạnh
Nhan đề Kiểm soát nội bộ trong công tác thu chi BHXH tại BHXH quận Ba Đình. / Bùi Thị Hồng Hạnh; NHDKH TS Lê Thị Tú Oanh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 84 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Kiểm soát nội bộ (KSNB) là một quá trình bị chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các nhân viên của đơn vị, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau đây: sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động; sự tin cậy của báo cáo tài chính; sự tuân thủ pháp luật và các quy định. Những thông tin thu từ công tác phân tích không chỉ là mục tiêu của Ban giám đốc cơ quan BHXH quận mà còn là mục tiêu của các đối tượng quan tâm khác để làm nền tảng cho việc ra các quyết định. Do vậy tính trung thực, minh bạch đầy đủ, toàn diện của các chỉ tiêu phân tích tình hình kiểm soát nội bộ ngày càng được yêu cầu cao hơn. Luận văn đã đề xuất kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thu chi nội bộ BHXH bắt buộc trên địa bàn quận trong thời gian tới. Với đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và bản chất nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND quận, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của toàn xã hội, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thu BHXH sẽ được khắc phục; thực hiện tốt chính sách BHXH, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của quận Ba Đình nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung.
Từ khóa tự do Bảo hiểm xã hội
Từ khóa tự do Kiểm soát nội bộ
Từ khóa tự do Kiểm soát thu chi
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501953
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101409
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172921
0027
004A5C6DADC-2BB0-4CB9-9E48-5BE33778A100
005201910161046
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191016104601|bnthhanh|y20190618103533|zdtmkhue
082 |a657|bBU-H
100 |aBùi, Thị Hồng Hạnh
245 |aKiểm soát nội bộ trong công tác thu chi BHXH tại BHXH quận Ba Đình. / |cBùi Thị Hồng Hạnh; NHDKH TS Lê Thị Tú Oanh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a84 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aKiểm soát nội bộ (KSNB) là một quá trình bị chi phối bởi người quản lý, hội đồng quản trị và các nhân viên của đơn vị, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau đây: sự hữu hiệu và hiệu quả của hoạt động; sự tin cậy của báo cáo tài chính; sự tuân thủ pháp luật và các quy định. Những thông tin thu từ công tác phân tích không chỉ là mục tiêu của Ban giám đốc cơ quan BHXH quận mà còn là mục tiêu của các đối tượng quan tâm khác để làm nền tảng cho việc ra các quyết định. Do vậy tính trung thực, minh bạch đầy đủ, toàn diện của các chỉ tiêu phân tích tình hình kiểm soát nội bộ ngày càng được yêu cầu cao hơn. Luận văn đã đề xuất kiến nghị chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát thu chi nội bộ BHXH bắt buộc trên địa bàn quận trong thời gian tới. Với đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và bản chất nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND quận, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của toàn xã hội, chúng ta tin tưởng rằng trong thời gian tới những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý thu BHXH sẽ được khắc phục; thực hiện tốt chính sách BHXH, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của quận Ba Đình nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung.
653 |aBảo hiểm xã hội
653 |aKiểm soát nội bộ
653 |aKiểm soát thu chi
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501953
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101409
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/657/buithihonghanh/buithihonghanh_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501953 Kho Luận văn 657 BU-H Luận văn 1
2 08101409 Kho Khoa Sau Đại học 657 BU-H Luận văn 2
  1 of 1