Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
658 NG-P
Hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và Thương mại Đào Thịnh /
DDC 658
Tác giả CN Ngô, Văn Phú
Nhan đề Hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và Thương mại Đào Thịnh / Ngô Văn Phú; NHDKH TS Nguyễn Tiến Hùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 105 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt + Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận về hiệu quả kinh doanh. Phân tích sự biến động qua các năm của các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và Thương mại Đào Thịnh giai đoạn năm 2015 - 2017. Qua đó chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong hiệu quả kinh doanh của Công ty, phân tích phương hướng phát triển của công ty giai đoạn đến năm 2020, những thuận lợi, khó khăn của công ty. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty đến năm 2020, tầm nhìn 2025. + Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu tác giả có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp luận, phương pháp so sánh và phương pháp cụ thể, chi tiết. Trong đó tác giả sử dụng việc so sánh số liệu tổng hợp trong giai đoạn 2015 - 2017 để so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá nhằm đưa ra tiền đề cho các giải pháp. + Kết quả nghiên cứu: Sau quá trình nghiên cứu tác giả đã đưa ra một số nhận định về hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Đào Thịnh như sau: quá trình hoạt động chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi, còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp. + Kết luận và khuyến nghị: Tác giả nhận thấy Doanh nghiệp cần đổi mới một số quy trình hoạt động cũng như bổ sung thêm nguồn lao động có chất lượng hơn nhằm đảm bảo quá trình hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả. Qua đó tác giả cũng đưa ra 6 giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện lại tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn 2019 - 2022 định hướng phát triển đến năm 2025.
Từ khóa tự do Hiệu quả kinh doanh
Từ khóa tự do Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và Thương mại Đào Thịnh
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501951
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101407
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172919
0027
0042FEB5C1D-540B-4EF5-B436-82820C1DFDD7
005201909101321
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190910132203|btdnam|y20190613151425|zdtmkhue
082 |a658|bNG-P
100 |aNgô, Văn Phú
245 |aHiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và Thương mại Đào Thịnh / |cNgô Văn Phú; NHDKH TS Nguyễn Tiến Hùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a105 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a+ Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa lý luận về hiệu quả kinh doanh. Phân tích sự biến động qua các năm của các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và Thương mại Đào Thịnh giai đoạn năm 2015 - 2017. Qua đó chỉ ra những mặt tích cực, hạn chế bất cập và nguyên nhân của hạn chế, bất cập trong hiệu quả kinh doanh của Công ty, phân tích phương hướng phát triển của công ty giai đoạn đến năm 2020, những thuận lợi, khó khăn của công ty. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty đến năm 2020, tầm nhìn 2025. + Phương pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu tác giả có sử dụng một số phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp luận, phương pháp so sánh và phương pháp cụ thể, chi tiết. Trong đó tác giả sử dụng việc so sánh số liệu tổng hợp trong giai đoạn 2015 - 2017 để so sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá nhằm đưa ra tiền đề cho các giải pháp. + Kết quả nghiên cứu: Sau quá trình nghiên cứu tác giả đã đưa ra một số nhận định về hiệu quả kinh doanh tại công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Đào Thịnh như sau: quá trình hoạt động chưa thực sự đạt được hiệu quả như mong đợi, còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp. + Kết luận và khuyến nghị: Tác giả nhận thấy Doanh nghiệp cần đổi mới một số quy trình hoạt động cũng như bổ sung thêm nguồn lao động có chất lượng hơn nhằm đảm bảo quá trình hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả. Qua đó tác giả cũng đưa ra 6 giải pháp nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện lại tình hình hoạt động kinh doanh hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn 2019 - 2022 định hướng phát triển đến năm 2025.
653 |aHiệu quả kinh doanh
653 |aCông ty Cổ phần đầu tư sản xuất và Thương mại Đào Thịnh
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501951
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101407
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/658/ngovanphu/ngovanphu_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 08101407 Kho Khoa Sau Đại học 658 NG-P Luận văn 1
2 01501951 Kho Luận văn 658 NG-P Luận văn 2
  1 of 1