Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
000 HU-A
Công nghệ quản lý nội dung truyền thông và Ứng dụng trong Kênh Truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn – Nông dân (VTC16). /
DDC 000
Tác giả CN Hứa, Đức Anh
Nhan đề Công nghệ quản lý nội dung truyền thông và Ứng dụng trong Kênh Truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn – Nông dân (VTC16). / Hứa Đức Anh; NHDKH TS Lê Văn Phùng
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 95 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Làm rõ công nghệ quản lý và đồng bộ dữ liệu nội dung truyền thông từ sản xuất đến phát sóng và hiện trạng khai thác xử lý dữ liệu ở Việt Nam và thế giới Phạm vi nghiên cứu của đề tài: là Quản lý nội dung truyền thông, từ sản xuất đến phát sóng tại Kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn VTC16 Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết của đề tài: Hệ thống quản trị sản xuất chương trình truyền hình - Đánh giá thực trạng các vấn đề cần nghiên cứu + Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác sản xuất chương trình truyền hình của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. + Một số sản phẩm trên thị trường. - Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý sản xuất các chương trình truyền hình - Tích hợp hệ thống quản lý sản xuất chương trình truyền hình tại Kênh VTC16 Kết quả nghiên cứu: Ứng dụng đã được thử nghiệm và sử dụng thành thông tại Kênh VTC16.
Từ khóa tự do Công nghệ MAM
Từ khóa tự do Công nghệ quản lý nội dung số
Từ khóa tự do HDMAM
Từ khóa tự do HD-Station
Từ khóa tự do Kênh VTC16
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 01501941
Địa chỉ 08Kho Khoa Sau Đại học(1): 08101394
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172905
0027
00456CB00F7-8725-4EB3-9BAD-4E279851AA74
005201908151018
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190815101846|bdtmkhue|y20190514132857|zdtmkhue
082 |a000|bHU-A
100 |aHứa, Đức Anh
245 |aCông nghệ quản lý nội dung truyền thông và Ứng dụng trong Kênh Truyền hình Nông nghiệp - Nông thôn – Nông dân (VTC16). / |cHứa Đức Anh; NHDKH TS Lê Văn Phùng
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a95 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |aMục tiêu nghiên cứu của đề tài: Làm rõ công nghệ quản lý và đồng bộ dữ liệu nội dung truyền thông từ sản xuất đến phát sóng và hiện trạng khai thác xử lý dữ liệu ở Việt Nam và thế giới Phạm vi nghiên cứu của đề tài: là Quản lý nội dung truyền thông, từ sản xuất đến phát sóng tại Kênh truyền hình Nông nghiệp – Nông thôn VTC16 Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý thuyết của đề tài: Hệ thống quản trị sản xuất chương trình truyền hình - Đánh giá thực trạng các vấn đề cần nghiên cứu + Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác sản xuất chương trình truyền hình của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. + Một số sản phẩm trên thị trường. - Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý sản xuất các chương trình truyền hình - Tích hợp hệ thống quản lý sản xuất chương trình truyền hình tại Kênh VTC16 Kết quả nghiên cứu: Ứng dụng đã được thử nghiệm và sử dụng thành thông tại Kênh VTC16.
653 |aCông nghệ MAM
653 |aCông nghệ quản lý nội dung số
653 |aHDMAM
653 |aHD-Station
653 |aKênh VTC16
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 01501941
852|a08|bKho Khoa Sau Đại học|j(1): 08101394
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/000/huaducanh/huaducanh_001thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01501941 Kho Luận văn 000 HU-A Luận văn 1
2 08101394 Kho Khoa Sau Đại học 000 HU-A Luận văn 2
  1 of 1