Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
006.74 MI-W
Teach yourself visually HTML5 :
DDC 006.74
Tác giả CN Wooldridge, Mike
Nhan đề Teach yourself visually HTML5 : The fast and Easy Way to Learn / Mike Wooldridge
Thông tin xuất bản Indianapolis : John Wiley & Sons, 2011
Mô tả vật lý 319 p. ; 24 cm
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Trang Web
Từ khóa tự do Ngôn ngữ HTML
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302598
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173900
0023
0043A433E39-60E5-4686-BF07-DA5C4B005FFA
005202008131509
008081223s2011 xxu eng
0091 0
039|y20200813010914|zdtmkhue
082 |a006.74|bMI-W
100 |aWooldridge, Mike
245 |aTeach yourself visually HTML5 : |bThe fast and Easy Way to Learn / |cMike Wooldridge
260 |aIndianapolis : |bJohn Wiley & Sons, |c2011
300 |a319 p. ; |c24 cm
653 |aThiết kế
653 |aTrang Web
653 |aNgôn ngữ HTML
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302598
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302598 Kho Sách TK Ngoại Văn 006.74 MI-W Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào