Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
519.2 SH-R
Introduction to probability models
DDC 519.2
Tác giả CN Ross, Sheldon M.
Nhan đề Introduction to probability models
Lần xuất bản 9 th edition
Thông tin xuất bản Amsterdam : Academic Press, 2007
Mô tả vật lý 782 p. ; 23 cm
Từ khóa tự do Xác suất
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302597
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173899
0023
004525319BA-D9FC-492E-84F3-72AED5B16102
005202008131505
008081223s2007 xxu eng
0091 0
039|y20200813010451|zdtmkhue
082 |a519.2|bSH-R
100 |aRoss, Sheldon M.
245 |aIntroduction to probability models
250 |a9 th edition
260 |aAmsterdam : |bAcademic Press, |c2007
300 |a782 p. ; |c23 cm
653 |aXác suất
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302597
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302597 Kho Sách TK Ngoại Văn 519.2 SH-R Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào