Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
359.96310973 SC-M
Call sign: Lightning: Inside the rowdy world and risky missions of the Marines' elite ANGLICOs /
DDC 359.96310973
Tác giả CN Messmore, Scott
Nhan đề Call sign: Lightning: Inside the rowdy world and risky missions of the Marines' elite ANGLICOs / Scott Messmore
Thông tin xuất bản Guilford : Stackpole Books, 2017
Mô tả vật lý 264 p; 16 unnumbered p. of plates ; 24 cm
Từ khóa tự do Mỹ
Từ khóa tự do Thủy quân lục chiến
Từ khóa tự do Lực lượng hải quân
Từ khóa tự do Quân chủng hải quân
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(1): 01302596
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173898
0023
004919DAB1F-CFDB-42D0-A718-60246573D204
005202008131501
008081223s2017 xxu eng
0091 0
039|y20200813010122|zdtmkhue
082 |a359.96310973|bSC-M
100 |aMessmore, Scott
245 |aCall sign: Lightning: Inside the rowdy world and risky missions of the Marines' elite ANGLICOs / |cScott Messmore
260 |aGuilford : |bStackpole Books, |c2017
300 |a264 p; 16 unnumbered p. of plates ; |c24 cm
653 |aMỹ
653 |aThủy quân lục chiến
653 |aLực lượng hải quân
653 |aQuân chủng hải quân
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(1): 01302596
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302596 Kho Sách TK Ngoại Văn 359.96310973 SC-M Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào