Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.05 WE-P
What's your digital business model? :
DDC 658.05
Tác giả CN Weill, Peter
Nhan đề What's your digital business model? : Six questions to help you build the next-generation enterprise / Peter D. Weill, Stephanie L. Woerner
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2018
Mô tả vật lý 239 p. : ill ; 25cm
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Hệ thống thông tin quản lí
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(3): 01302355-6, 01302421
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173043
0023
0042E147E5A-A539-4B90-A438-F9F744452A2D
005201911290932
008081223s2018 xxu eng
0091 0
039|y20191129093153|znthhanh
082 |a658.05|bWE-P
100 |aWeill, Peter
245 |aWhat's your digital business model? : |bSix questions to help you build the next-generation enterprise / |cPeter D. Weill, Stephanie L. Woerner
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2018
300 |a239 p. : |bill ; |c25cm
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aQuản lý
653 |aHệ thống thông tin quản lí
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(3): 01302355-6, 01302421
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302355 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.05 WE-P Sách Ngoại Văn 1
2 01302356 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.05 WE-P Sách Ngoại Văn 2
3 01302421 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.05 WE-P Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào