Opac-Dmd And Related Information 
Sách TK Ngoại Văn
658.406 ZO-C
The founder's mentality :
DDC 658.406
Tác giả CN Zook, Chris
Nhan đề The founder's mentality : How to overcome the predictable crises of growth / Chris Zook, James Allen
Thông tin xuất bản Boston : Harvard Business Review Press, 2016
Mô tả vật lý 214 p. : ill ; 25 cm
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Hoạch định chiến lược
Từ khóa tự do Lợi nhuận
Địa chỉ 01Kho Sách TK Ngoại Văn(5): 01302329-31, 01302452-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00173037
0023
0045B763447-5506-421B-A431-6E3D5223C6E1
005201911290905
008081223s2016 xxu eng
0091 0
039|y20191129090527|znthhanh
082 |a658.406|bZO-C
100 |aZook, Chris
245 |aThe founder's mentality : |bHow to overcome the predictable crises of growth / |cChris Zook, James Allen
260 |aBoston : |bHarvard Business Review Press, |c2016
300 |a214 p. : |bill ; |c25 cm
653 |aDoanh nghiệp
653 |aQuản lý
653 |aKinh doanh
653 |aHoạch định chiến lược
653 |aLợi nhuận
852|a01|bKho Sách TK Ngoại Văn|j(5): 01302329-31, 01302452-3
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 01302329 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.406 ZO-C Sách Ngoại Văn 1
2 01302330 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.406 ZO-C Sách Ngoại Văn 2
3 01302331 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.406 ZO-C Sách Ngoại Văn 3
4 01302452 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.406 ZO-C Sách Ngoại Văn 4
5 01302453 Kho Sách TK Ngoại Văn 658.406 ZO-C Sách Ngoại Văn 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào