Opac-Dmd And Related Information 
Luận văn
343.67 NG-T
Chế độ pháp lý về quản tài viên theo Luật phá sản năm 2014 /
DDC 343.67
Tác giả CN Nguyễn, Thạch Thảo
Nhan đề Chế độ pháp lý về quản tài viên theo Luật phá sản năm 2014 / Nguyễn Thạch Thảo; NHDKH TS Nguyễn Kiều Giang
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 77 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Tóm tắt - Luận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận về quản tài viên và chế độ pháp lý về quản tài viên. - Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về quản tài viên và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về quản tài viên. - Luận văn đề xuất một số các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật điều chỉnh chế độ pháp lý về quản tài viên và nâng cao hiệu quả thực hiện chế định này trong thực tiễn.
Từ khóa tự do Chế độ pháp lý về quản tài viên
Từ khóa tự do Luật Phá sản năm 2014
Từ khóa tự do Quản tài viên
Từ khóa tự do Sự tham gia của quản tài viên.
Địa chỉ 01Kho Luận văn(1): 08101149
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07103293
000 00000nam#a2200000ui#4500
00172660
0027
0045ED5A8E9-F658-4E16-B3ED-C84200A96DDC
005201908161009
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190816100915|bdtmkhue|y20190426135444|zdtmkhue
082 |a343.67|bNG-T
100 |aNguyễn, Thạch Thảo
245 |aChế độ pháp lý về quản tài viên theo Luật phá sản năm 2014 / |cNguyễn Thạch Thảo; NHDKH TS Nguyễn Kiều Giang
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2018
300 |a77 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
520 |a- Luận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích để làm rõ những vấn đề lý luận về quản tài viên và chế độ pháp lý về quản tài viên. - Phân tích, đánh giá các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về quản tài viên và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về quản tài viên. - Luận văn đề xuất một số các kiến nghị để hoàn thiện pháp luật điều chỉnh chế độ pháp lý về quản tài viên và nâng cao hiệu quả thực hiện chế định này trong thực tiễn.
653 |aChế độ pháp lý về quản tài viên
653 |aLuật Phá sản năm 2014
653 |aQuản tài viên
653 |aSự tham gia của quản tài viên.
852|a01|bKho Luận văn|j(1): 08101149
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07103293
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/luanvanluanankhoaluan/luanvan/2018/343.67/nguyenthachthao/nguyenthachthao_01thumbimage.jpg
890|a2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103293 Kho Khoa Luật 343.67 NG-T Luận văn 1
2 08101149 Kho Luận văn 343.67 NG-T Luận văn 2
  1 of 1