Giáo trình
000 DU-L
Giáo trình phát triển các ứng dụng thương mại điện tử /
DDC 000
Tác giả CN Dương, Thăng Long
Nhan đề Giáo trình phát triển các ứng dụng thương mại điện tử / Dương Thăng Long; Nguyễn Đức Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 294 tr.
Tùng thư Bộ Giáo dục và đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Giáo trình nội sinh
Từ khóa tự do Ứng dụng
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Thương mại điện tử
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đức Tuấn
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174715
0021
00407B52E23-4C64-4047-A60F-93F151C2C87E
005202111241404
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211123230400|bdtmkhue|y20211123190653|zdtmkhue
082 |a000|bDU-L
100 |aDương, Thăng Long
245 |aGiáo trình phát triển các ứng dụng thương mại điện tử / |cDương Thăng Long; Nguyễn Đức Tuấn
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a294 tr.
490 |aBộ Giáo dục và đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aGiáo trình nội sinh
653 |aỨng dụng
653 |aGiáo trình
653 |aThương mại điện tử
700 |aNguyễn Đức Tuấn
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/giaotrinhphattriencacungdungthuongmaidientu/giaotrinhphattriencacungdungthuongmaidientu_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào