Giáo trình
660.6 LE-H
Giáo trình Kỹ thuật lên men công nghiệp /
DDC 660.6
Tác giả CN Lê Gia Hy
Nhan đề Giáo trình Kỹ thuật lên men công nghiệp / PGS.TS Lê Gia Hy
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 181 tr. ; A4
Tùng thư Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Giáo trình nội sinh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kỹ thuật lên men công nghiệp
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174714
0021
00473619A74-1901-4D5E-8E87-CE43E10FC3EA
005202111082012
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211108051239|bdtmkhue|y20211108013714|zdtmkhue
082 |a660.6|bLE-H
100 |aLê Gia Hy
245 |aGiáo trình Kỹ thuật lên men công nghiệp / |cPGS.TS Lê Gia Hy
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a181 tr. ; |cA4
490 |aBộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Mở Hà Nội
541 |aGiáo trình nội sinh
653 |aGiáo trình
653 |aKỹ thuật lên men công nghiệp
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/giaotrinhkythuatlenmencongnghiep/giaotrinhkythuatlenmencongnghiep_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào