Giáo trình
660.6 HO-H
Giáo trình Công nghệ đồ uống lên men /
DDC 660.6
Tác giả CN Hoàng, Đình Hoà
Nhan đề Giáo trình Công nghệ đồ uống lên men / GS.TS. Hoàng Đình Hoà; PGS.TS Nguyễn Hoài Trâm; TS. Đặng Hồng Ánh
Thông tin xuất bản H. : Trường Đại học Mở Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 253 tr. ; A4
Tùng thư Trường Đại học Mở Hà Nội
Nguồn bổ sung Giáo trình nội sinh
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Lên men
Từ khóa tự do Công nghệ đồ uống
Tác giả(bs) CN PGS.TS Nguyễn Hoài Trâm
Tác giả(bs) CN TS. Đặng Hồng Ánh
Địa chỉ Trường Đại học Mở Hà Nội
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174713
0021
0048DD1F032-1440-4F3D-8F07-66615011A744
005202111081824
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20211108032425|bdtmkhue|y20211108012948|zdtmkhue
082 |a660.6|bHO-H
100 |aHoàng, Đình Hoà
245 |aGiáo trình Công nghệ đồ uống lên men / |cGS.TS. Hoàng Đình Hoà; PGS.TS Nguyễn Hoài Trâm; TS. Đặng Hồng Ánh
260 |aH. : |bTrường Đại học Mở Hà Nội, |c2021
300 |a253 tr. ; |cA4
490 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
541 |aGiáo trình nội sinh
653 |aGiáo trình
653 |aLên men
653 |aCông nghệ đồ uống
700 |aPGS.TS Nguyễn Hoài Trâm
700|aTS. Đặng Hồng Ánh
852 |aTrường Đại học Mở Hà Nội
8561|uhttp://thuvien.hou.edu.vn/houkiposdata2/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/giaotrinhcongnghedouonglenmen/giaotrinhcongnghedouonglenmen_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào