Giáo trình
428 CD-V
Giáo trình Kỹ năng giao tiếp :
DDC 428
Tác giả CN ThS.Chu Đức Văn
Nhan đề Giáo trình Kỹ năng giao tiếp : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kỹ năng
Từ khóa tự do Giao tiếp
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07108942
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174710
0021
00415C52A3D-21B7-4660-839B-5D22C3893C15
005202110241218
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20211023221815|zhatuan
082 |a428|bCD-V
100 |aThS.Chu Đức Văn
245 |aGiáo trình Kỹ năng giao tiếp : |bDùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
653 |aGiáo trình
653 |aKỹ năng
653 |aGiao tiếp
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07108942
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108942 Kho Khoa Luật 428 CD-V Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào