Sách TK Tiếng Việt
346.597 PH-H
Luật DN VN Tình huống diễn giải Bình Luận
DDC 346.597
Tác giả CN TS.Phạm Hoài Huấn
Nhan đề Luật DN VN Tình huống diễn giải Bình Luận
Lần xuất bản 5
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2020
Mô tả vật lý 471 tr ; 14,5x20,5 cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Tình huống
Từ khóa tự do Bình luận
Từ khóa tự do Diễn giải
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07108922-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174705
0022
004252DF82F-4A7C-4A14-BD2A-77AB1CE21FB8
005202110221054
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211021205437|zhatuan
082 |a346.597|bPH-H
100 |aTS.Phạm Hoài Huấn
245 |aLuật DN VN Tình huống diễn giải Bình Luận
250 |a5
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c2020
300 |a471 tr ; |c14,5x20,5 cm
653 |aLuật
653 |aDoanh nghiệp
653 |aTình huống
653 |aBình luận
653 |aDiễn giải
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07108922-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108922 Kho Khoa Luật 346.597 PH-H Sách Tiếng Việt 1
2 07108923 Kho Khoa Luật 346.597 PH-H Sách Tiếng Việt 2
3 07108924 Kho Khoa Luật 346.597 PH-H Sách Tiếng Việt 3
4 07108925 Kho Khoa Luật 346.597 PH-H Sách Tiếng Việt 4
5 07108926 Kho Khoa Luật 346.597 PH-H Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào