Sách TK Tiếng Việt
347.597 LU-A
Luật thi hành án dân sự
DDC 347.597
Nhan đề Luật thi hành án dân sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 13x19cm
Từ khóa tự do Việt Nam.
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do Án dân sự
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07108912-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174703
0022
0048B00FDCC-B048-47F6-8C77-881A5AF24D24
005202110221045
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20211021204503|zhatuan
082 |a347.597|bLU-A
245 |aLuật thi hành án dân sự
260 |aHà Nội : |bTư pháp, |c2015
300 |c13x19cm
653 |aViệt Nam.
653 |aPháp luật
653 |aLuật dân sự
653 |aÁn dân sự
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07108912-6
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108912 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 1
2 07108913 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 2
3 07108914 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 3
4 07108915 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 4
5 07108916 Kho Khoa Luật 347.597 LU-A Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào