Giáo trình
Tập bài giảng pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại
Tác giả CN TS. Nguyễn Thị Yến
Nhan đề Tập bài giảng pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2021
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07108905
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174701
0021
004310CF7BD-7022-4C02-A8E4-FE76D0714A85
005202110221038
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211021203802|ztcphuong
100 |aTS. Nguyễn Thị Yến
245 |aTập bài giảng pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại
250 |a1
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2021
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07108905
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108905 Kho Khoa Luật Sách Tiếng Việt 80
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào