Giáo trình
123.123
Giáo trình soạn thảo văn bản hành chính
DDC 123.123
Tác giả CN Đoàn Thị Tố Uyên
Nhan đề Giáo trình soạn thảo văn bản hành chính
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2021
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07108902
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174698
0021
0041F657A93-6AD1-46E5-A4D4-B01A30D2C136
005202110221030
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211021203054|ztcphuong
082 |a123.123
100 |aĐoàn Thị Tố Uyên
245 |aGiáo trình soạn thảo văn bản hành chính
250 |a1
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2021
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07108902
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108902 Kho Khoa Luật 123.123 Sách Tiếng Việt 80
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào