Sách TK Tiếng Việt
346.597 LU-A
Luật doanh nghiệp
DDC 346.597
Nhan đề Luật doanh nghiệp
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia Sự thật, 2020
Mô tả vật lý 292 tr ; 13x19 cm
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do Luật doanh nghiệp
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(5): 07108891-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174695
0022
004C3D387A5-2229-461B-99CB-B12202AE5E96
005202110221020
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211021202042|zhatuan
082 |a346.597|bLU-A
245 |aLuật doanh nghiệp
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia Sự thật, |c2020
300 |a292 tr ; |c13x19 cm
653 |aLuật
653 |aLuật doanh nghiệp
653 |aDoanh nghiệp
852|a07|bKho Khoa Luật|j(5): 07108891-5
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108891 Kho Khoa Luật 346.597 LU-A Sách Tiếng Việt 1
2 07108892 Kho Khoa Luật 346.597 LU-A Sách Tiếng Việt 2
3 07108893 Kho Khoa Luật 346.597 LU-A Sách Tiếng Việt 3
4 07108894 Kho Khoa Luật 346.597 LU-A Sách Tiếng Việt 4
5 07108895 Kho Khoa Luật 346.597 LU-A Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào