Giáo trình
123.123
Giáo trình Luật đầu tư /
DDC 123.123
Tác giả CN Nguyễn Thị Yến
Nhan đề Giáo trình Luật đầu tư / TS. Nguyễn Thị Yến
Lần xuất bản 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hà Nội, 2021
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(1): 07108890
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174694
0021
00467575081-7B24-451A-BADC-040DE077A3A7
005202110221018
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20211021201854|ztcphuong
082 |a123.123
100 |aNguyễn Thị Yến
245 |aGiáo trình Luật đầu tư / |cTS. Nguyễn Thị Yến
250 |a1
260 |aHà Nội : |bHà Nội, |c2021
852|a07|bKho Khoa Luật|j(1): 07108890
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07108890 Kho Khoa Luật 123.123 Sách Tiếng Việt 80
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào