Sách TK Tiếng Việt
342.5902 TD-T
Hiến pháp nước cộng hòa liên bang Đức :
DDC 342.5902
Tác giả CN TS.Tiêu Tiến Dũng (dịch)
Nhan đề Hiến pháp nước cộng hòa liên bang Đức : Sách trong khuôn khổ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN với Quốc hội bang Hessen Cộng hòa liên bang Đức
Thông tin xuất bản NXB Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 201 tr ; 14x21cm
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Liên bang Đức
Từ khóa tự do Hiến pháp cộng hòa
Địa chỉ 07Kho Khoa Luật(3): 07103943-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00174692
0022
0041765C260-079D-485E-BF60-DE9179197C3D
005202110220955
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211021195549|zhatuan
082 |a342.5902|bTD-T
100 |aTS.Tiêu Tiến Dũng (dịch)
245 |aHiến pháp nước cộng hòa liên bang Đức : |bSách trong khuôn khổ hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN với Quốc hội bang Hessen Cộng hòa liên bang Đức
260 |bNXB Hà Nội, |c2020
300 |a201 tr ; |c14x21cm
653 |aHiến pháp
653 |aLiên bang Đức
653 |aHiến pháp cộng hòa
852|a07|bKho Khoa Luật|j(3): 07103943-5
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 07103943 Kho Khoa Luật 342.5902 TD-T Sách Ngoại Văn 1
2 07103944 Kho Khoa Luật 342.5902 TD-T Sách Ngoại Văn 2
3 07103945 Kho Khoa Luật 342.5902 TD-T Sách Ngoại Văn 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào