Duyệt theo bộ sưu tập Khóa luận (Tất cả)
Sắp xếp :
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Vĩnh Phúc / Bùi Văn Hiệp; GVHD: ThS. Trần Thu Phương29-09-2022Hệ thống các vấn đề lý luận, mô hình nghiên cứu có liên quan đến năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch và xác định thực trạng của du lịch Vĩnh phúc. Đề xuất mô hình nghiên cứu và giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Vĩnh Phúc.
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 407